Sara från Fridhem

 

Ättlingar till Sara Lindahl född Johansson
bördig från Fridhem i Sandhem ...

besökte Sandhemstrakten den 18 augusti 2008.

Det var Saras son, Stuart Lindahl från Seattle i USA som tillsammans med fru Dorothy, sonen, sonhustrun och två barnbarn besökte släktingar och platser i Sverige. Som guider och sällskap hade de paret Bruno och Marianne Wikman från Sävedalen.

Stuart är kusin till Billy Fridén Sandhem och de hade inte setts sen 1947 ... Ejvor Fox, Svenstorp Sandhem var kontaktad och tog emot sällskapet vid Rullesås skola där även kusinen Billy anslöt. Kaffe intogs på Svenstorps gård, sällskapet åkte fram till Fridhem för att se det hus som Stuarts morfar Alfred Johansson byggde år 1900. Slutligen åkte de till Sandhems kyrkogård och besökte gravarna som finns där.

Morfar och mormor Alfred och Alma Johansson
moster Lydia Johansson
morbror Oskar Fridén och fru Hilma
morbror Josef Fridén och fru Karin

 


Billy Fridén och Stuart Lundahl vid Rullesås skola där Stuart mor Sarah född Johansson gått ...

Stuart Lindahl med hela sin familj vid morfar och mormor Alfred och Alma Johanssons grav på Sandhems kyrkogård.