Död i Sandhem
1842


Dödsdatum
 
Namn Ålder Yrke / bosatta vid dödstillfället Dödsorsak
18420109 Johan Lundquist 54 Gift avskedad soldat från Hallan Vattusot
18420113 Annicka Larsdotter 81 Inhyses änka under Ljunghem Skattegården Ålderdom
18420220 Lowisa Bergman 7 d Barn från Eket Okänd
18420228 Frans Gustaf Fredriksson 2 år 2 m 13 d                 Torparbarn från Svenshult Slag
18420304 August Gustafsson 22 Dräng från Berget Lungsot
18420308 Petter Gustaf Johansson 5 m 10 d Inhyses barn från (oläsligt) Slag
18420326 Anders Johansson 2 m 27 d Barn från Kylletorp Okänd
18420329 Jonas Andersson 60 Gift brukare i Ruder Krossat huvud genom fall från bron vid Tunarps såg
18420409 Greta Jansdotter 74 Inhyses hustru i Ljunghem Mossagården Ålderdom
18420412 Greta Olofsdotter 66 Inhyses änka i Gillarsstugan Andtäppa
18420429 Beata Sofia Andersdotter 11 m 2 d Bondebarn från Ödegärdet Nervfeber
18420515 Johan Hansson 1 Torparbarn från Björke? Bröstfeber
18420609 Claes Herman von Seth 51 Greve fd Kapten på Olsborg gift Vattusot
18420615 Karl August Berg 4 m 14 d Torparbarn från Håkahemmet Slag
18420616 Eva Lowisa Nöjd 8 m 27 d Soldatbarn från Tinghalla Slag
18420711 Gustafa Söderberg f Hackwits 46 Torparänka från Ljunghem Brunnsgården Vattusot
18420712 Cajsa Ericsdotter 31 Inhyses hustru under Anishemmet Förstoppning
1842? Anders Ljungström   Oäkta barn från Slättäng  
18420725 Britta Håkansson 85 Inhyses änka under Hägnared Ålderdom
18420812 Lewin 2 m 28 d Bondebarn från Eket Bröstsjukdom
18420910 Annicka Jonsdotter 86 Piga i Fattighuset Ålderdom
18420921 Stina Jonsdotter 86 Änka i Källebrotorp fattighjon Ålderdom
18421006 Christina Mathilda Samuelsdotter 6 m 2 d Bondebarn i Ljunghem Skattegården Nervfeber
18421014 Johan Gustaf Sand 15 d Soldatbarn under Ljunghem Ljunghem Skattegården. Okänd
18421017 Britta Andersdotter 79 Inhyses änka vid Busses fattighjon Ålderdom
18421028 Jan Petter Hjort 45 Änkeman och inhyses under Smedstorp Inflammation feber
18421105 Stina Pettersdotter 48 Brukarhustru i Stockhult Lungsot
18421204 Lars Carlsson 46 Gift torpare i Skogshemmet Vattusot
18421206 Johannes Andersson 2 m 1 d Torparbarn från Källebacken Slag
18421206 Maja Lena Jönsdotter 28 Inhyses hustru i Rödjan Lungsot
18421217 Maria Gustafsdotter 50 Torparhustru i Kariarydet Lungsot
18421231 David Wilhelm Johansson 1 år 5 m 4 d Inhyses barn från socknens slut