Död i Sandhem
1844

Dödsdatum Namn Ålder Yrke / bosatt vid dödstillfället
Dödsorsak
 
18440210 Kerstin Jonasdotter 81 Inhyses änka i Björkelund under Margreteholm Ålderdom
18440218 Nils Larsson 65 Änkeman i fattigstugan Förkylning
18440314 Anders Nilsson 64 Gift torpare i Svenshult Bröstsjuka
18440322 Maria Larsdotter 90 Inhyses änka i Broholm Ålderdom
18440323 Stina Jönsdotter 56 Inhyses piga i Hallakullen Bröstsjuka
18440402 Johanna Mathilda Wallgren 10 m 4 d Soldatbarn under Axtorp  
18440403 Samuel Andersson 43 Brukare i Vimla Nolgården Lungsot
18440413 Nils Larsson 79 Gift torpare i Tittebo Ålderdom
18440417 Claes Gottfrid Ljungström 10 m 12 d Inhyses barn vid Socknens slut Slag
18440417 Eva Lisa Abrahamsdotter 62 Änka i Nybygget under Tunarp Bröstsjuka
18440510 Eva Ulrica Sandholm 41 Torparhustru i Noltorp under Margreteholm Bröstsjuka
18440524 Ottiliana Clasdotter 17 d Rättarens barn vid Margreteholm på Olofsborg  
18440705 Greta Andersdotter 56 Änka i backstugan Högaberg Magsjuka
18440720 Magnus Jonsson 69 Torpare i Sandbäcken Bröstsjuka
18440730 Carl Svensson 56 Hemmansägare i Nygården Axtorp Slag
18440801 Isak Jansson 5 år 7m 7d Torparbarn från Broberg Svullnad
18440913 Johannes Fredricsson 1 m Bondebarn från Häggåsen (Detta var det första lik som begravdes på nya platsen i nordvästra hörnet) Tummen vanskaplig
18440917 Maja Greta Gustafsdotter 1 år 9 mån 6 d Bondebarn från Gravsjö Bröstfeber
18440929 Jan Nilsson 48 Torpare i Widebäcken Tvinsot
18441031 Hedda Marta 2 år 2 m 6 d Oäkta barn från Rävåsastugan Slag
18441010 Maria Larsdotter 88 Änka från Broslätten Slag
18441011 Henric Wilhelm 10 Torparbarn från Bäckstugan vid Engelstorp Scharlakansfeber
18441029 Pehr Johan Forsberg 1 m 15 d Olaus Forsbergs barn i Slättängs hammar Diarré
18441031 Beata Jacobsdotter 45 Soldat Backs hustru i Svinabäcken Förkylning vid ?-brytning
18441109 Catarina Jönsdotter 69 Peter Pehrssons hustru i Smedshemmet Förkylning vid ?-brytning
18441112 Maria Mathsdotter 50 Carl Svenssons änka i Nygården Axtorp Stupade i brunn i Axtorp
18441113 Cajsa Pehrsdotter 59 Avskedad soldat Quicks hustru i Övre fattigstugan Värkbruten
18441114 Eva Andersdotter 82 Piga i Pinnahemmet hos Johannes Johansson Funnen död vid Härstorpsstugan på landsvägen
18441121 Anders Andersson 67 Torpare i Nybo under Tunarp Bröstsjuka av förkylning
18441129 Carl Gunnarsson 80 Inhyses i Laggarhemmet Död av fallandesot vid rishög
18441223 Frans Alfred Carlsson 10 d Torparbarn från Slotterstorp Slag