Sandhems kyrka och kyrkogård ...

Den här gravstensinventering är gjord av Jerker Lundén och Knut Fredriksson för många år sen. Den kan vara av intresse för de som släktforskar på anor från Sandhem. Många gravstenar har plockats bort efter beslut från Länsstyrelsen och på vår kyrkogård skulle det inte vara nödvändigt på många, många år än eftersom det finns gott om plats för framtida gravplatser. Kyrkogårdar är en kulturell plats och borde få finnas orubbade på de ställen där ingen platsbrist finns.

1 .Om ni letar efter en grav så klickar ni på personregistret i menyn där namnen på de gravsatta står i bokstavsordning. 
Varje område har sitt egna register med områdesbokstav/bildnummer.
  

2. Korten på gravstenarna är numrerade och det är angivet i vilket område på kyrkogården graven finns ..

Vi har nu lagt ut alla områden och alla 673 stenar är fotograferade. Området "Minneslunden" är nu också färdigt så ni kan se vilka som fått sin sista vila där. Registret på dem finns sist i Personregistret i bokstavsordning.

Alla ytterligare uppgifter än inskriptionen på stenarna som vi rubricerat "Begravda" är hämtade från:
Arkiv Digital, Sveriges dödbok 1901-2009, Begravda i Sverige, Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970 och 1980 samt Knut Fredrikssons hembygdsböcker.


Den äldsta gravstenen på vår kyrkogård.

År 1788-05-07
TIL/WÖRDNANDSFUL. HUGKOMST/AF/HÖGWÄLBORNA FRIHERRINAN/FRU METTA MAGD.
LILLIE/FÖDD ÅR 1709/SOM EFTER /ETT 10 ÅRIGT ÄKTENSKAP MED JOHAN AXELSSON NATT O DAG AFSOMNADE
DEN 7 MAIJ 1788

På kyrkogården finns nu blott ett gravminne med anor från 1700-talet.
Det är gravmonumentet över friherrinnan Metta Magdalena Lillie på Tunarp. Det
står på en kulle, vilken torde inrymma en murad grav.
Enligt en sägen skulle i denna stå en kista på en vagn.