Vi tackar Ulrika Fredriksson i Bohus som skickat dessa utdrag som Alf Sandén skrivit .....
Det är alltid roligt att läsarna bidrar med minnen från förr. Alla känner vi till Rullesås och många även Alf Sandén.
Titt i minnenas album
Glimtar från 30-talets Sandhem


Idyll från fordom vi gärna minns
dess vyer, bilder vi samla
sågverken Isakssons och Kulins
Trävarubolaget, det gamla
med ångvisslan och med skorstensröken
med ramsåg, brädgård och snickeri
Leksaken, Träullen bort vid kröken
det var vårt samhälles industri.

Till kunders fromma var mången mån
att handel idka och driva
G. Fredriksson, Denis Pettersson
och Törnqvist, Kooperativa
och här fanns Gransings med skrädderi
systrarna Gustavssons matservering
och Gerda Svenssons konditori.

Så många yrkesmän sant och visst
ut varor, tjänster de bjude
Målar-Otto och Bryggeri Blixt
och gamle skräddarn i Rude
Vi minns Claes Moberg, han slakta nassen
hans korv och sylta gavs allt beröm
hans argaste konkurrent var "Massen"
med vapendragaren Allan ström.

Båd' Karlsson, Hultstrand och A. Andrén
skomakarns skrå höll i heder
som bilmekaniker sågs Fridén
och Blom och Bergsten var smeder
J.O. Johansson gick och myste
Av cyklars mångfald sågs verkstan full
än större antal dock Sigge hyste
de reparerade Olle Bull.

Paul Gyllensvaan var frisör
salongen fin etablering
och Sven Andersson var montör
vid varje el-installering.
I Taxix tjänst fanns så många redo
Bromander, Glader, George Sandin
tyngre transporterna ombestred
med lastbil Magnusson och Schelin.

Visst fanns det pampar här ner på stan
som P.A. Skogsexellenten
och vägbyggmästare Johan Grahn,
Hartelius Disponenten.
I detta sammanhang vi förläna
en penning åt Einar Krus.
Åh vilka dofter som spreds så fräna
ut från hans ägandes svinahus.

Profiler fanns här och original
än deras minne vi "hylle"
Brädgårds-Oskar, Sanderssons karl
och arga bonden i Kylle.
Fjärdingsman Ljung och Kasper, artisten
och  Karl i Hene och Karl på Tån
Urmakare Enghage, humoristen,
Tunander, kantare Davidsson.

Vår gamla idrottsplan minns vi än
där kämpades, där sköts målen
den tid, nog var det nåt visst med den
när Kalle Rydh var idolen.
Vår sommarfestplats i Däldens grönska
en trivselfaktor var fröjdens kväll
musiken, övrigt ej fanns att önska
bröderna Karssons var fint kapell.

Församlingskyrkan har som sig bör
sin plats i albumet given
för Karlsson, kyrkoherden honnör
för kantor Gustavsson även
Missionsförbundarnas trogna skara
höll stillsam samling i eget hus
aktiv sågs Pingstförsamlingen vara
i Salem möten med sorl och brus.

Mera profana till sin struktur
fanns sammanslutningar många
för skilda syften - nog minns vi hur
intresset de kunde fånga.
Aldrig förgäta vi deras värde
allt kulturellt som gav färg och ljus
till gagn för livet var allt vi lärde
oss i vårt kära Föreningshus.

Varenda kväll fram emot station
och åttatåget vi rusa.
Det var en vana, en tradition
sådana träffar kan tjusa.
Slut på epoken med stor beklämning
vi ser på tågen som far förbi.
Men visst känns glädje och högtidsstämning
när vi minnenas album bläddrar i.

//Alf Sandén