Sandhems nya trävarubolag ...
Har fått in ett knippe bilder som jag med glädje visar på den här sidan. Bilderna visar den sista generationen arbetare vid den sen länge nedlagda sågen i Sandhem.  Bilderna togs mellan1976 - 1978, ett par år innan sågen lades ner. Man kan säga att de allra flesta män i medelåldern i Sandhem någon period har arbetat där. Företaget lades ner 1981.

Det är Stefan "Rasken" Johansson som lånat ut bilderna och noggrant namngett personerna och arbetsmomenten. Tack Stefan, säger vi !!
 
Kort taget från mätstationen. Timmer - sorteringsbana på sågen 1977/78.
   
Kort taget från flisfickan över Timmerlagret 1976
   
Virkessortering ...
Fr v.  Mikael Käll
         Bernt Friberg
         Gunnar Friberg
   
Gamla skogstraktorn Timmerville ... Vid spakarna Krister "Ferbo" Eriksson
   
Här står en BM 846 ...
 
   
Stefan Johansson i hytten på timmergripen.
   
Olle Eriksson vid kantverket. I bakgrunden syns 2:a ramen ...
   
Timmerintaget till sågen 1976
   
Flistuggen ...
   
Närmast står Knut Klarén och längst bort står Kerstin Lands .... 1976
   
Solbrända killar !!!
Jan Gustavsson närmast och Göran Karlsson
   
Justerverket ...
Rolf Gustavsson längdkapar virke.
   
Justerverket ...
Mats "Max" Gustavsson ändkapar bräder & plank.
   
Vy över brädgår´n taget från flisfickan. I bakgrunden ser man Sandhems station.
   
Vy över utdragsbordet.
Närmast Sven Brodén (från Vinköl)
Eskil Sandberg (från Falekvarna)
   
Närmast är Sven Brodén
Eskil Sandberg och pojken i blå kortbyxor
är Kurt Andersson ...  1976
   
 
Sandhems nya trävaruaktiebolag, allmänt kallat "Bolaget" var förr i tiden en stor arbetsgivare i Sandhem. År 1980 kom varslet från Munksjö AB i Jönköping som de sista åren ägt "Bolaget" .... "Bolaget" skulle läggas ner vilket skedde under 1981. Samma dag som varslet kom till kännedom för de som arbetade på Bolaget omkom en ung Sandhemskille under arbetet ... Det var Bernt Friberg endast 19 år gammal ... En mycket, mycket svart dag för Sandhem.