Död i Sandhem
1841

Dödsdatum Namn Ålder Yrke / boende vid dödstillfället Dödsorsak
 
18410122 Anders Blomgren 48 Pastor här Bröstsjukdom
18410222 Stina Jansdotter 76 Piga i Nabben under Trädesåsen Bröstsjukdom
18410214 Levin 1 m 27 d Barn av Joh´s Jonsson o. Lotta Emanuelsdotter Härstorp Nolgården Slag
18410224 Samuel Olofsson 50 Hemmansägare i Härstorp Slag
18410226 Stina Jansdotter 69 Änka i Häggåsen Ålderdom
18410305 Greta Svensdotter 73 Änka i Surebo Ålderdom
18410415 Lars Hök 43 Soldat i Wakahall Slag
18410502 Johanna Lindblad 45 Krukmakaränka och fattighjon under Broholm Lungsot
18410504 Maria  och Stina Danielsdotter 4 d Tvillingbarn från Rosenlund Okänd
18410509 Petter Andersson 67 Gift arrendator i Broholm Svullnad
18410516 Lisa Andersdotter 58 Torparhustru från Dintestorp Lungsot
18410518 Fredric Johansson 31 Torpare i Svenshult Nervfeber
18410522 Regina Gustafa Henrica Kolthoff   Barn från Lilla Härstorp  
18410705 Lena Svensdotter 59 Inhyses piga ? gikt
18410706 Samuel Pettersson 55 Gift undantagsman i Wagnsbro Nervfeber
18410709 Johanna Alexandersdotter 16 Hemmadotter i Hunared Sörg Bröstvärk
18710715 Henric Andersson 15 Barn i Ruberg Hetsig feber
18410724 Christina Gustafsdotter 2 d Barn från Slättäng Okänd
18411009 Hedwig Wilhelmina Palmstjerna 47 Fröken från Grimstorp  
18411022 Johannes Hansson 12 Gossebarn från Bussaslätten funnen död vid ..??
ihjälfrusen